Apsauga nuo pašalinių daiktų ir vandens patekimo į elektros įrenginio vidų

IP (apsaugos klasės) indeksas nurodo prietaiso mechaninės apsaugos ir apsaugos nuo drėgmės klasę. IP indeksas susideda iš dviejų numerių (X ir Y), pirmasis nurodo, kokia apsauga nuo kietų objektų, antrasis – nuo skysčių patekimo į prietaiso vidų. Kuo didesnis indeksas – tuo aukštesnė apsaugos klasė.

 

1 lentelė. Apsaugos laipsnio IP(XY) skaitmenų reikšmės.

Apsaugos laipsnis (X) Apsaugos charakteristika
0 Apsaugos nėra
1 Apsauga nuo pašalinių daiktų, didesnių kaip 50mm
2 Apsauga nuo pašalinių daiktų, didesnių kaip 12mm
3 Apsauga nuo pašalinių daiktų, didesnių kaip 1mm
4 Apsauga nuo pašalinių daiktų, didesnių kaip 2,5mm
5 Apsauga nuo kenksmingų dulkių apnašų.
6 Apsauga nuo dulkių
Apsaugos laipsnis (Y) Apsaugos charakteristika
0 Apsaugos nėra
1 Apsauga nuo vertikaliai krintančio vandens (vandens lašų)
2 Apsauga nuo vertikaliai krintančio vandens, kai įrenginys pasviręs 15o kampu
3 Apsauga nuo smulkių vandens lašų (dulksnos) krintančių į apdangalą 6o nuo vertikalės kampu
4 Apsauga nuo vandens purslų iš bet kurios pusės
5 Apsauga nuo vandens čiurkšlių iš bet kurios pusės
6 Apsauga nuo stiprių vandens bangų
7 Apsauga nuo vandens patekimo į elektros įrenginį, panardinant jį nustatytam laikui į nurodytą gylį
8 Apsauga nuo vandens patekimo į elektros įrenginį, panardinant jį neribotam laikui

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *