Elektroninė relė

Apkrovos valdymas per elektroninę relę (pvz. per simistorių), lyginant su mechanine rele, turi savo privalumus: apkrovos komutavimas yra begarsis, didelis komutavimo greitis. Minusas – esant išjungtam simistoriui, per jį ir pagalbines grandines teka maža srovė. Dėl to, pvz. valdant liuminescencines lempas (taip pat ir kompaktines lemputes) per simistorių, jos gali pradėti blykčioti. Tipinę apkrovos valdymo grandinę sudaro optopora ir simistorius. Optopora reikalinga galvaniniam valdymo (žemos įtampos) ir jėgos (aukštos įtampos) grandinių atskyrimui; simistorius – apkrovą komutuojantis elementas.

triac_schematics

Pagal paveikslėlyje pateiktą schemą maksimali apkrova gali būti 4A – tiek atlaiko simistorius. Ant simistoriaus, kai jis yra pralaidžioje būsenoje, susidaro 1V – 1,5V įtampos kritimas, kuris yra išsklaidomas šilumos pavidalu (apie 1,2W/A). Pvz., jei apkrova yra 4A, simistorius turi išsklaidyti apie 5W šilumą. Praktiškai, jei apkrovos srovė neviršija 1,5A prie ~230V, simistorius išsiskiriančią šilumą gali išsklaidyti be papildomų priemonių. Esant galingesnei apkrovai, reikalingas papildomas nedidelis radiatorius. Montuojant radiatorių prie simistoriaus korpuso reikia žinoti, kad išvadas MT2 yra sujungtas su korpusu. Dėl to ant radiatoriaus, jei jis nebus izoliuotas nuo simistoriaus, atsiras tinklo fazinė įtampa. Tai reikia turėti omenyje, kad radiatorius nesiliestų prie kitų schemos dalių.

Taip atrodo simistorius ir jo išvadai:

triac

 

Jei apkrova grynai aktyvinė, R4 ir C2 nereikalingi. Šie elementai apsaugo simistorių U2 nuo aukštos įtampos šuolių, kai simistorius išjungia apkrovą. Tą patį vaidmenį atlieka ir elementai C1 su R3, tik jie saugo optroną U1. Rezistorius R1 turi būti parinktas pagal valdymo įtampą. Kitaip sakant R1 turi būti tokio dydžio, kad per U1 valdymo dalį tekėtų 10mA srovė. Tai srovė, reikalinga optrono „įjungimui“. Schemoje gali būti panaudoti ir kitokie optronai, svarbu kad jie atlaikytų 400V. Tas pats galioja ir simistoriui.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *