Nereguliuojamos įtampos stabilizatoriai

Įtampos stabilizatoriai L78XX, L79XX

Šie stabilizatoriai skirti teigiamos (78XX) ir neigiamos (79XX) išėjimo įtampos stabilizavimui, t.y. išėjimo įtampa išlieka stabili, įėjimo įtampai kintant gan plačiose ribose. Reikia pažymėti, kad šie stabilizatoriai rekalauja pastovios apkrovos srovės, be apkrovos išėjimo įtampa gali būti daug aukštesnė, nei nurodyta standartinė išėjimo įtampa. Daugelis gamintojų nurodo 5mA mažiausią srovę. Visi stabilizatoriai turi automatinį srovės ribojimą, apsaugą nuo perkaitimo ir trumpo jungimo. Gaminami TO-220 arba D-PAK korpuse (1 pav.).78XX_79XX_korpusai

1 pav.

Išvadai:
L78XX mikroschemos: 1 – įėjimas, 2 – bendras, 3 – išėjimas;
L79XX mikroschemos: 1 – bendras, 2 – įėjimas, 3 – išėjimas;

Žymėjime 78XX, 79XX vietoj X rašomi skaičiai, kurie rodo stabilizuotą išėjimo įtampą, pvz. 7805. Tokio stabilizatoriaus išėjime yra 5V įtampa, įėjimo įtampai kintant ribose nuo 7V iki 35V. Žymėjimo pradžioje ir gale gali būti įvairios raidės, priklausomai nuo gamintojo, pvz.: KA78XX, LM79XX/A, MC79XX. Skirtingų žymėjimų mikroschemų elektriniai parametrai šiek tiek skiriasi.
Stabilizatorių išėjimo įtampos yra tokios: 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 24V (teigiamų) bei -5V, -6V, -8V, -9V, -10V, -12V, -15V, -18V, -24V (neigiamų). Kiti techniniai duomenys pateikti 1 lentelėje.

1-a lentelė

Maksimali įėjimo įtampa 5-18V stabilizatoriams
35V

Maksimali įėjimo įtampa 24V stabilizatoriams

40V

Išėjimo įtampos nuokrypis

max  ± 5%

Įtampos kritimas tarp stabilizatoriaus įėjimo ir išėjimo

2V

Mažiausia apkrovos srovė

5mA

Didžiausia apkrovos srovė

1A

Kadangi ant mikroschemos krinta 2V, tai įėjimo įtampa turi būti bent 2V didesnė už išėjimo įtampą, pvz., kad stabilizatoriaus L7805 išėjime būtų 5V, į įėjimą turime paduoti mažiausiai 7V. Rekomenduojama stabilizatorius naudoti su radiatoriais, nes esant didesnei srovei jie gali smarkiai įkaisti. Trikdžiams panaikinti reikia prie stabilizatoriaus įėjimo ir išėjimo prijungti po kondensatorių.
Į įėjimą paduodamas maitinimas, apkrova jungiama prie išėjimo. Likęs išvadas – bendras. 78XX stabilizatorių tipinė jungimo schema parodyta 2 pav., 79XX – 3 pav.

78XX_jungimas
2 pav. Teigiamo stabilizatoriaus 78XX jungimo schema. C1 – 0,33µF, C0 – 0,1µF.

79XX_jungimas
3 pav. Neigiamo stabilizatoriaus 79XX jungimo schema.

Dvipoliarinės įtampos gavimui, pvz. 12V naudojami 2 stabilizatoriai: 1-as teigiamas, kitas neigiamas:

78XX_ir_79XX_jungimas
4 pav. Dvipoliarinės įtampos maitinimo šaltinio schema.

Įtampos stabilizatoriai 78LXX, 79LXX

Šie stabilizatoriai, kaip ir 78XX/79XX,  skirti teigiamos (78LXX) ir neigiamos (79LXX) išėjimo įtampos stabilizavimui. Skiriasi korpusai bei maksimali apkrovos srovė – 100mA. Yra automatinis srovės ribojimas, apsauga nuo perkaitimo ir trumpo jungimo. Mikroschemų žymėjimo pradžioje ir gale gali būti įvairios raidės, priklausomai nuo gamintojo, pvz.: L79L15AB, MC79L15ABP,  LM79L15ACM ir t.t. Skirtingų žymėjimų mikroschemų elektriniai parametrai šiek tiek skiriasi. Gaminami TO-92,  SO-8 ir SOT-89 korpuse (5 pav.). Išvadų numeracija pateikta 6-ame ir 7-ame paveikslėlyje.

78LXX_79LXX_korpusai
5 pav.

78LXX_isvadu_numeracija
6 pav. 78LXX mikroschemų išvadų numeracija.
SO-8 ir SOT-89 vaizdas iš viršaus, TO-92 – iš apačios.

79LXX_isvadu_numeracija
7 pav. 79LXX mikroschemų išvadų numeracija.
SO-8 ir SOT-89 vaizdas iš viršaus, TO-92 – iš apačios.

Stabilizatorių išėjimo įtampos yra tokios: 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 24V (teigiamų) bei -5V, -6V, -8V, -9V, -10V, -12V, -15V, -18V, -24V (neigiamų). Kiti techniniai duomenys pateikti 2 lentelėje.

2-a lentelė
Maksimali įėjimo įtampa 5V – 10 V stabilizatoriams
30V

Maksimali įėjimo įtampa 12V – 15 V stabilizatoriams

35 V

Maksimali įėjimo įtampa 18V – 24V stabilizatoriams

40 V

Išėjimo įtampos nuokrypis

max ±5 %

Įtampos kritimas tarp stabilizatoriaus įėjimo ir išėjimo

1.7V

Mažiausia apkrovos srovė

1 mA

Didžiausia apkrovos srovė

100 mA

8, 9 ir 10 paveikslėliuose duotos tipinės jungimo schemos.

78LXX_jungimas
8 pav. Teigiamo stabilizatoriaus 78LXX jungimo schema. C1 – 0,33µF, C0 – 0,01µF.

79LXX_jungimas
9 pav. Neigiamo stabilizatoriaus 79LXX jungimo schema.

Dvipoliarinės įtampos gavimui, pvz. 12V naudojami 2 stabilizatoriai: 1-as teigiamas, kitas neigiamas.

78LXX_ir_79LXX_jungimas
10 pav.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *