Rezistorių spalvinis žymėjimas

Atitinkamai pagal GOST175-72 stadartus ir 62 IEC (Tarptautinės Elektrotechnikos Komisijos) reikalavimus spalvinis žymėjimas atliekamas 3-ų, 4-ų (1 pav.), 5-ų ar 6-ų (2 pav.) spalvotų žiedų pagalba. Žiedai turi būti arčiau kurio nors krašto arba pirmo žiedo plotis turi būti dvigubai didesnis už kitų, kas praktikoje yra ne visada. Vietoj žiedų kartais naudojami spalvoti taškai, bet žymėjimo principas išlieka tas pats.

triju_spalvu_rezistorius

1 pav. Trijų arba keturių žymių sistema pažymėti rezistoriai.

 

penkiu_spalvu_rezistorius
2 pav. Penkių arba šešių žymių sistema pažymėti rezistoriai.

Trijų arba keturių žymių sistema

Išilgai rezistoriaus dedamos trys arba keturios spalvotos žymės (arba spalvoti rezistorių juosiantys žiedai), toliau žymimi raidėmis A, B, D ir E (žr. 3 pav.), kur:

 • A yra pirmas varžos omais skaitmuo.
 • B yra antras varžos omais skaitmuo.
 • D yra dešimtainis daugiklis.
 • E, jei yra, nurodo rezistoriaus varžos garantuotą tikslumą procentais. Jei šios žymės nėra, varžos tikslumas yra ± 20 procentų.
 • Karinėje pramonėje naudojami rezistoriai turi penktą žymę, kuri nurodo rezistoriaus patikimumą pagal MIL-STD-199 standartą.

Kadangi A žymė yra arčiau rezistoriaus kontakto nei E žymė, todėl užrašo negalima per klaidą perskaityti „atvirkščiai“. Kitais atvejais (dažniausiai žymint rites) prieš A žymę dedama plati auksinė arba sidabrinė žymė.

Penkių arba šešių ženklų sistema

 

Ši sistema, taikoma jei parametro reikšmę būtina nurodyti tiksliau, turi vieną papildomą skaitmenį (trečią):

 • A Pirmas skaitmuo
 • B Antras skaitmuo
 • C Trečias skaitmuo
 • D Dešimtainis daugiklis
 • E Tikslumas procentais
 • F Jei yra, nurodo temperatūrinį parametro kitimo koeficientą.

Spalvinių kodų reikšmės (pagal EIA-RS-279) yra tokios:

rezistoriu_zymejimas
3 pav. Spalvinių kodų reikšmės.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *