Trifazio asinchroninio variklio apvijų galų nustatymas

Dažniausiai trifazio asinchroninio variklio apvijų galai yra išvesti ir prijungti prie 3 ar 6 kontaktų jungties. Jei jungtis trijų gnybtų, reiškia, variklio apvijos yra sujungtos trikampiu arba žvaigžde. Jei jungtis yra 6-ių gnybtų, tai apvijos tarpusavyje nesujungtos. Šiuo atveju jas reikia teisingai sujungti. Jei variklį jungiame žvaigžde, tai po vieną vienvardį kiekvienos apvijos galą reikia sujungti į nulinį tašką. Jei jungiame trikampiu, tai pirmos apvijos galą jungiam su antros pradžia, antros galą su trečios pradžia ir trečios galą su pirmos pradžia. Tačiau pasitaiko taip, kad nežinome nė vieno iš 6-ių apvijos galų. Nustatyti apvijos galus galima šiuo būdu: testeriu, turinčiu varžos funkciją, nustatome kiekvienos apvijos galus. Apvijas sunumeruojame: I, II ir III. Toliau reikia nustatyti, kuris galas yra apvijos pradžią, o kuris pabaiga. Darome taip: sujungiame nuosekliai bet kurias dvi apvijas ir jas užmaitiname 12…36V įtampos kintama srove (1 pav.). Prie likusios apvijos galų prijungiame kintamos srovės voltmetrą. Jei voltmetras rodo įtampą, reiškia, kad vienos apvijos pradžią sujungėme su kitos galu (suderintas jungimas). Jei voltmetras įtampos nerodo, tai tarpusavyje sujungtos arba apvijų pradžios, arba pabaigos (priešingas jungimas). Pastaruoju atveju reikia sukeisti vienos iš sujungtųjų apvijų galus vietomis. Taip suderintame jungime pasižymime apvijų pradžias taškeliais. Kad nustatyti trečios apvijos pradžią ir pabaigą, apkeičiame vietomis dvi apvijas, pvz. I-ą ir III-ą. Pagal aukščiau nurodytą metodiką vėl pakartojame matavimus.

 variklio_apviju_galu_nustatymas
1 pav. Variklio apvijų galų nustatymas .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *