Trifazio variklio paleidimo schema

Paveikslėlyje apačioje pateikta paprasčiausia trifazio variklio paleidimo schema. Schemos esmė:

tarkim kad automatinis jungiklis QF1 įjungtas ir į jungiklį paduota įtampa. Vartotojas nuspaudė mygtuką “Start”. Tada suveikia KM1 magnetinis paleidiklis ir variklis pradeda suktis. Dėl kokių nors priežasčių dingus įvado įtampai arba suveikus automatiniam jungikliui  QF1 magnetinio paleidiklio kontaktai atsileis ir variklis sustos. Po to jei bus vėl paduota įvadinė įtampa ir įjungtas jungiklis QF1 tai magnetinis paleidiklis automatiškai nesuveiks ir variklis nepasileis tol, kol vėl nebus paspaustas mygtukas “Start”. Šitoks shemos veikimas užtikrima vartotojo saugumą.

Automatinis jungiklis QF1 ir magnetinis paleidiklis parenkami pagal variklio galią, be to paleidiklis turi turėti be jėgos grandinės kontaktų vieną normaliai atvirą kontaktą KM1.1.
Mygtukui SB1 užtenka vieno normaliai atviro kontakto, o mygtukui SB2 reikalingas vienas uždaras kontaktas.
Taip pat trifaziui varikliui reikalingas įžeminimas (schemoje neparodytas).